Hurdal Høyre vil kjempe for en ny økonomisk retning

Print Skriv ut

Publisert: 07.12.16 19:30

LESERNES EUB: De siste årene har Hurdal hatt lite budsjettdisiplin, og pengene har blitt brukt over evne.

Vi ser at posisjonen ikke ønsker eller evner å ta de grep som vil kreves i årene fremover for å skape en sunn kommuneøkonomi i Hurdal. På dette grunnlaget har vi i Hurdal Høyre kommet frem til at vi ikke lenger kan støtte posisjonen i Hurdal. Vi har derfor valgt å bryte vårt budsjettsamarbeid med posisjonen, for å jobbe frem et ansvarlig alternativ. Vi kommer til å ta føringen for å etablere et ansvarlig økonomisk alternativ til det som er lagt frem av posisjonen så langt.

Vi er klar over at det å få driften til å gå i pluss for 2017, vil innebære tøffe prioriteringer. Prioriteringer som ikke nødvendigvis er ønskelige, men som er helt nødvendige for å sikre en økonomisk forsvarlig drift i av Hurdal i årene fremover. Skal vi klare dette er vi nødt til å foreta konkrete kutt i prosjekter og stillinger slik at vi er sikre på å få en sikker økonomisk gevinst.

Høyre vil jobbe hardt i tiden fremover for å unngå eiendomsskatt. For å få til dette må vi klare å redusere kostnadene, tilsvarende det en eiendomsskatt vil generere i inntekter. Rådmannens innstilling innebærer en god begynnelse på omlegging av økonomien.  Hurdal Høyre mener imidlertid at det må til en ytterligere kursendring fremover for å få dette til. Vi er tvunget til å fokusere mer på kommunens kjerneoppgaver; helse og omsorg samt skole og oppvekst. Vi må også snu hver stein i denne prosessen, og se hvor vi eventuelt kan drive mer effektivt enn i dag og om det er ting vi kan gjøre annerledes. Vår politikk fremover vil legge dagens økonomiske forutsetninger til grunn. Inntektene til kommunen ligger fast, de lovpålagte oppgaver ligger fast.  Hurdal høyre står for en solid kursomlegging, til en langt mer økonomisk nøktern og forsvarlig politikk enn det som har vært standarden i Hurdal de siste årene.

I tiden fremover må Hurdal jobbe for en nøktern ansettelsespolitikk. Vi ønsker å ta ned nye lederlønninger, slik at vi ikke lenger er ledende i lønnsvilkårene. Det å holde kostnadene nede er viktig for oss. Viktig hvis vi skal tåle de utfordringer som Hurdal må løse i kommende år, og i årene fremover. I denne prosessen har vi foretatt en fullstendig gjennomgang av kommunens organisering og vi ser at vi har for mange stillinger innen administrasjon og ledelse i kommunen vår. Spesielt innenfor helse og omsorgssektoren. Vi kommer til å foreslå en ny organisering her som gir færre ansatte innen administrasjon og ledelse og flere ansatte på gulvet. Vi ønsker å ansette flere nye Sykepleiere som vil gi effekt i form av mindre vikarbruk, lavere sykefravær samt høyere kompetanse og kvalitet i tjenestene vi leverer til de pleietrengende.

For vår del er vi glade for at Andreas har kommet tilbake til oss i Høyre. Men vi er også ydmyke på at han er valgt inn på Venstre sitt program, og det foreligger en gjensidig respekt og forståelse oss imellom om at Andreas kommer til å være fri til å stemme som han ønsker ut valgperioden. Vi gleder oss til samarbeidet fremover og har tro på at vi kan finne løsninger til det beste for Hurdal sine innbyggere fremover.

Bjørn Brekke

Hurdal Høyre


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk