Frykter helseprofitører

Comments Kommentarer Print Skriv ut
Publisert: 20.12.16 20:00

LESERBREV. Budsjettet for 2017 som kommunestyret i Ullensaker vedtok 13. desember, åpnet døra på vidt gap for velferdsprofitører, også innenfor helsesektoren i kommunen.

Fra før har de tatt over barnehagene, slik at den kommunale drifta her blir blokkert og oppfattes som et problem for sektoren.

Som følge av den sterke befolkningsveksten i kommunen, og investeringer i kjølvannet av denne, er det ikke enkelt å få i stand et budsjett som ivaretar både nødvendige driftsutgifter og investeringer for framtiden. Fjorårets vedtak om å sette i gang prosjektet med et svømmeanlegg som ville kreve investeringer rundt 300 millioner kroner de nærmeste årene blokkerte for påtrengende investeringer i helsesektoren. Opposisjonen, bestående av Ap, Sp, SV/Rødt og MDG, fremmet derfor nå forslag om å utsette svømmeanlegg-prosjektet et par år, til 2019, for at det blant annet skulle bli rom for investeringer til omsorgsboliger for eldre, bygging av nye sykehjemsplasser og drift av disse. I tillegg en betydelig styrking i skolesektoren.

Posisjonen innrømmet også «et økende press på tjenesteproduksjonen innen helse og omsorg». Men deres svar på dette var å «be administrasjonen utvide de avtaler kommunen i dag har med private aktører som omfatter hjemmehjelp, til også å omfatte hjemmesykepleie» pluss å ta kontakt med private aktører «for etablering og drift av omsorgsboliger». Videre også tiltak i privat regi innen fysioterapi og vakthold på større kommunale anlegg. Det vil si en kurs hvor kommunen skulle slippe unna investeringer i disse sektorene, men betale private byråer for utførsel av tjenestene her.

Dette skjer i en tid hvor kritikken av privatiseringen av velferdstjenestene innenfor helse- og oppvekstsektoren styrkes. Mest kjent er kanskje snuoperasjonen i Oslo. Dette dreier seg ikke bare om å holde på at ansvaret for velferdstjenestene skal være et offentlig, politisk ansvar, at private ikke skal styre utbyggingstakten her eller berike seg på skattebetalernes finansiering av tjenestene. Det har også følger for arbeidsforholdene for dem som jobber innenfor sektoren.

Budsjettvedtaket nå åpnet døra for å fase helse- og omsorgssektoren over til velferdsprofitørene, for at kommunen skal fratas ansvaret for styring av denne sektoren. Men siden det vil ta en tid å få realisert denne omleggingen, så innebærer vedtaket også at tilbudet til folk flest dette året vil bli magrere. Innen neste budsjettbehandling må motstanden mot denne kursen bli så sterk at vi kan hindre at den privatiseringa, som nå skulle bli realisert, skal kunne brukes som argument for at vi nå ikke lengre trenger offentlig utbygging i sektoren. Slik vi har sett det for barnehagene.

Arnljot Ask

felleslista SV/Rødt i Ullensaker

LES OGSÅ: Vedtok budsjett etter stram debatt


Comments Kommentarer Print Skriv ut
EUB starter snart med daglige nyhetsbrev. Få de beste lokale sakene rett i innboksen.

Meninger
«Er det slik at kvinner skal tie og holde seg til grytene?»
LESERBREV. Berit R. Ruud vi fortsette å skrive.
Tilfreds med innsigelsen
LESERBREV. Ullensakers ordfører Tom Staahle har både i politiske møter og utad i media framstått som svært provosert over innsigelse mot kjøpesenter langs E6 ved Kløfta.
En skremt og forundret ordfører
LESERBREV: I et leserinnlegg i EUB 14. februar anklager ordfører Tom Staahle i Ullensaker meg for å være skremmende uvitende.
Norge trill rundt NOTUSED
INVITERT. Vi har vært innafor og ledd med Stian og Øystein, skriver Invitert-skribent Tom Stalsberg
Legg kunstgress ved nye Jessheim videregående NOTUSED
LEDER. Vi forventer kunstgressbane.
Er vi politikere i lomma på utbyggerne?
LESERBREV. «Alle» har vel fått med seg de siste utspillene i EUB om utbygging i Eidsvoll kommune.
Ulovlig parkering NOTUSED
LEDER. Det er ikke første gang vi på denne plass skriver om parkering ved trafikknutepunktene, jernbanestasjonene, på Øvre Romerike.
Spørsmål til ­biskopen
LESERBREV. Jeg ser at biskop Atle Sommerfeldt har det travelt om dagen med å forsvare Kirkemøtets vedtak om å innføre vigselsliturgi for likekjønnede.
Glede over jobb NOTUSED
LEDER. Kanskje kan det sammenliknes med å vinne i Lotto når man er en av 250 søkere til en jobb og man får den.
En stor takk til Hurdal
LESERBREV. Jeg vil takke for et flott arrangement på lørdag.
ARKIV

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk