Frykter helseprofitører

Comments Kommentarer Print Skriv ut
Publisert: 20.12.16 20:00

LESERBREV. Budsjettet for 2017 som kommunestyret i Ullensaker vedtok 13. desember, åpnet døra på vidt gap for velferdsprofitører, også innenfor helsesektoren i kommunen.

Fra før har de tatt over barnehagene, slik at den kommunale drifta her blir blokkert og oppfattes som et problem for sektoren.

Som følge av den sterke befolkningsveksten i kommunen, og investeringer i kjølvannet av denne, er det ikke enkelt å få i stand et budsjett som ivaretar både nødvendige driftsutgifter og investeringer for framtiden. Fjorårets vedtak om å sette i gang prosjektet med et svømmeanlegg som ville kreve investeringer rundt 300 millioner kroner de nærmeste årene blokkerte for påtrengende investeringer i helsesektoren. Opposisjonen, bestående av Ap, Sp, SV/Rødt og MDG, fremmet derfor nå forslag om å utsette svømmeanlegg-prosjektet et par år, til 2019, for at det blant annet skulle bli rom for investeringer til omsorgsboliger for eldre, bygging av nye sykehjemsplasser og drift av disse. I tillegg en betydelig styrking i skolesektoren.

Posisjonen innrømmet også «et økende press på tjenesteproduksjonen innen helse og omsorg». Men deres svar på dette var å «be administrasjonen utvide de avtaler kommunen i dag har med private aktører som omfatter hjemmehjelp, til også å omfatte hjemmesykepleie» pluss å ta kontakt med private aktører «for etablering og drift av omsorgsboliger». Videre også tiltak i privat regi innen fysioterapi og vakthold på større kommunale anlegg. Det vil si en kurs hvor kommunen skulle slippe unna investeringer i disse sektorene, men betale private byråer for utførsel av tjenestene her.

Dette skjer i en tid hvor kritikken av privatiseringen av velferdstjenestene innenfor helse- og oppvekstsektoren styrkes. Mest kjent er kanskje snuoperasjonen i Oslo. Dette dreier seg ikke bare om å holde på at ansvaret for velferdstjenestene skal være et offentlig, politisk ansvar, at private ikke skal styre utbyggingstakten her eller berike seg på skattebetalernes finansiering av tjenestene. Det har også følger for arbeidsforholdene for dem som jobber innenfor sektoren.

Budsjettvedtaket nå åpnet døra for å fase helse- og omsorgssektoren over til velferdsprofitørene, for at kommunen skal fratas ansvaret for styring av denne sektoren. Men siden det vil ta en tid å få realisert denne omleggingen, så innebærer vedtaket også at tilbudet til folk flest dette året vil bli magrere. Innen neste budsjettbehandling må motstanden mot denne kursen bli så sterk at vi kan hindre at den privatiseringa, som nå skulle bli realisert, skal kunne brukes som argument for at vi nå ikke lengre trenger offentlig utbygging i sektoren. Slik vi har sett det for barnehagene.

Arnljot Ask

felleslista SV/Rødt i Ullensaker

LES OGSÅ: Vedtok budsjett etter stram debatt


Comments Kommentarer Print Skriv ut
EUB starter snart med daglige nyhetsbrev. Få de beste lokale sakene rett i innboksen.

Meninger
Yrkesfag under press NOTUSED
LEDER. Mureryrket sliter med rekrutteringen.
Talenter på snø NOTUSED
LEDER. Det er ikke lett å drive vinteridrett på Øvre Romerike om dagen.
Denne gangen er det personlig NOTUSED
KOMMENTAR. Jeg skal ikke hevde at jeg vet hvordan det er for familien Maslanek på Algarheim å leve med et sterkt handikapet barn, men dessverre vet jeg en god del om diagnosen, skriver Roger Aarli-Grøndalen
«Det grønne skiftet» og skogen
LESERBREV. «Det grønne skiftet» er mye framme i debatten nå, og de fleste av oss forstår det vel slik at framtidig forbruk og arbeidsplasser i størst mulig grad skal baseres på fornybare og ikke forurensende ressurser.
Henrik Wergelands sølvpokal bør få en mer verdig plassering enn i dag
LESERBREV. For en del år siden diskuterte Eidsvoll kommunestyre skjebnen til den berømte sølvpokalen dikteren skjenket sin hjembygd da han lå på dødsleiet.
Hilsen grasrota NOTUSED
LEDER. Grasrotandelen ble lansert av Norsk Tipping 1. mars 2009.
Forberedelse til framtidig eldreomsorg i Eidsvoll
LESERBREV. Helseutvalget i Pensjonistforbundet Akershus har utarbeidet en prognose på befolkningsutviklingen av eldre 80+ i alle kommunene i Akershus.
Må ikke ha DAB NOTUSED
LEDER. Denne uka startet stengningen av FM-nettet. Men man må bevege seg ganske langt nord i vårt langstrakte land for å bli berørt av endringen.
Arne Ekeland er den største etter Munch NOTUSED
INVITERT. Hva gjør Eidsvoll kommune før 14. august 2018? 110 år siden Ekeland ble født, en bra anledning til å snakke sammen og handle, mener Tom Stalsberg i denne Invitert.
Er vi lettlurte? NOTUSED
INNSPILL. EUBs Erik Øsmundset om kort, app-er og rabatter.
ARKIV

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk