Flyreiser ingen hellig ku

Comments Kommentarer Print Skriv ut
Publisert: 04.01.17 13:00

LESERBREV. Selvfølgelig er fly iblant nyttig, enten vi snakker jobb eller fritid.

I likhet med de fleste i Norge, tar jeg fly fra tid til annen og er glad for at den muligheten finnes.

Det er likevel noe som skurrer når man kan få billigere flyturer fra Oslo til London, enn det koster med taxi fra Oslo Lufthavn og til Oslo sentrum. Greit nok at det er fint at vi kan bruke fly når vi trenger det, men hvorfor i all verden skal staten og skattebetalerne subsidiere flyreisene våre? Det er ingen CO2-avgift på flydrivstoff på flytrafikk til og fra Norge. Disse er også fritatt mva. Flytrafikk inn og ut av EU/EØS er heller ikke omfattet av EUs kvotesystem. På toppen av det hele subsidierer vi det med en sterkt økende taxfree-ordning.

Hvorfor fly skal få slike fordeler, i en situasjon hvor utenlandstrafikken er raskt økende, og det er anerkjent hvilke klimautfordringer dette representerer, er gåtefullt. Det er økende forståelse for at vi må gjøre tiltak overfor biler og andre kilder til forurensning. Hvorfor er det da slik at flytrafikken slipper unna, og noen få kroner i avgift på flyseter skaper ramaskrik? Det sier seg selv at dette ikke er rimelig. I realiteten er det da andre sektorer som må bli belastet mer, i tillegg til at det ikke er vanskelig å finne mange andre områder som heller burde få mva-fritak enn flyreiser. Alle fritak fører enten til at andre sektorer får høyere skatt eller avgifter, eller at samfunnet får færre midler til å opprettholde velferdsgoder.

Likevel er det en sterk lobby for å bygge en tredje rullebane på Gardermoen, selv om dagens flyplass tåler en betydelig økning av flytrafikken. Det bør ikke være noe mål å doble dagens trafikk. Snarere bør det være et mål at trafikken ikke øker. Uansett er det rom for økning av trafikken også med dagens rullebaner, særlig nå som det er bygget en ny stor terminal.

Men kan det ikke tenkes at det blir mer miljøvennlige typer drivstoff i fremtiden, sånn at det ikke er så farlig om flytrafikken dobles? Vel. Det kan godt tenkes at mye av flytrafikken etter hvert kan gå over på biodrivstoff. Det er likevel begrensete mengder av dette, med mindre vi skal begynne å hogge mer skog eller bruke matarealer for å putte på tanken. Da vil det ikke bare ha en negativ klimaeffekt og ødelegge både vår egen skog og regnskog, men vil også kunne skape knapphet og høyere priser på mat. Vi vil kanskje ikke merke så mye av det siste, men det kan forsterke fattigdom og sult og skape mer sosial uro og folk som tvinges på flukt. Det er dermed ingen god løsning å tro at mye av transportbehovet vårt kan løses av dette, selv om vi fortsatt har mer å gå på når det gjelder å lage biodrivstoff av avfall og restprodukter fra blant annet skogbruk.

Så vil man sikkert finne andre måter å produsere energi på. Innen overskuelig fremtid er det likevel grunn til å tro at også det vil ha sine klima- og miljøutfordringer. Uansett er dette løsninger som ikke er klare. Med dagens flyteknologi er det derfor ikke særlig smart å øke trafikken. En ny rullebane og økende flytrafikk legger dessuten beslag på store arealer rundt flyplassen, og skaper mer trafikk til og fra flyplassen, som beslaglegger areal, har en kostnad og innebærer klima- og miljøbelastninger. Så når verden og Norge må kutte i utslipp, og fly har større klimautslipp enn biltrafikk, blir det meningsløst å la flyene være en hellig ku.

Øyvind Solum

fylkestingsrepresentant

Akershus Miljøpartiet De Grønne

LES OGSÅ: Parkeringsmangel og sykkeltyver

Fra Lesernes EUB: Det er ikke klimavennlig med mat og skog på tanken


Comments Kommentarer Print Skriv ut
EUB starter snart med daglige nyhetsbrev. Få de beste lokale sakene rett i innboksen.

Meninger
Forberedelse til framtidig eldreomsorg i Eidsvoll
LESERBREV. Helseutvalget i Pensjonistforbundet Akershus har utarbeidet en prognose på befolkningsutviklingen av eldre 80+ i alle kommunene i Akershus.
Må ikke ha DAB NOTUSED
LEDER. Denne uka startet stengningen av FM-nettet. Men man må bevege seg ganske langt nord i vårt langstrakte land for å bli berørt av endringen.
Arne Ekeland er den største etter Munch NOTUSED
INVITERT. Hva gjør Eidsvoll kommune før 14. august 2018? 110 år siden Ekeland ble født, en bra anledning til å snakke sammen og handle, mener Tom Stalsberg i denne Invitert.
Er vi lettlurte? NOTUSED
INNSPILL. EUBs Erik Øsmundset om kort, app-er og rabatter.
Spørsmål om tid før ulven herjer i Eidsvoll
LESERBREV. Kall meg gjerne hysterisk, men det er kun et spørsmål om tid før ulven herjer her i Eidsvoll.
La oss bruke vår forbrukermakt
LESERBREV. Vi må bruke vår forbrukermakt, sier minister og fagfolk. Ja, gjerne det, men blir vi hørt?
Økte bensinutgifter tilsvarer prisen på en pizza
LESERBREV. Billig bensin i Norge: Betaler minst i Europa.
Sjåførens mareritt NOTUSED
LEDER. «Fotgjenger påkjørt på Råholt» var tittelen på en toppnotis på side 4 i tirsdagens EUB, på nett dagen før.
2016 var et elendig år for oss musikknytere NOTUSED
SMÅTT. Det svarte året.
Vil prioriterer skole og helse
LESERBREV. Vårt framtidige samfunn er helt avhengig av at vi har gode skoler i dag.
ARKIV

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk