Vi vil beholde lensmannen

Print Skriv ut

Publisert: 20.11.16 16:41

LESERNES EUB: Regjeringens nærpolitireform vil legge ned lensmannskontorer over hele landet og samle ressursene i større og mere «robuste» enheter.

Noen bygder mister sitt lokale lensmannskontor og noen bygder får tilført flere ansatte slik at etterforsking og spaning skal bli mer effektiv. I Nannestad var politimester Jon Steven Hasseldal tilstede på tirsdag og solgte inn reformen til noen få fremmøtte som stort sett var skeptiske.  

For Nannestad betyr forslaget til politimesteren at Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor legges ned og slås sammen med Ullensaker. Hensikten med reformen skal være å bedre ressursutnyttelsen og skape mer «robuste» enheter. Reformen skal også gi større nærhet til politiet ved at det skal satses mer på forebygging og at det blir flere patruljer som kan utføre politiarbeid ute på stedet. Dette skal man altså oppnå ved å legge ned flere kontorer og omorganisere slik at ressurser som idag brukes til ledere blir omdisponert til patruljetjeneste.

Det som ligger til grunn for denne reformen er en tradisjonell tankegang om at bare ting blir slått sammen og enheter blir større, så blir det mer effektivt og tjenesten kan utføres med bedre kvalitet. Dette kan sikkert være tilfelle mange steder i landet der lensmannskontoret har få ansatte og liten åpningstid. Nå snakker vi ikke om små kontorer her på Romerike. Nannestad og Gjerdrum lensmannskontor har 17 stillinger, hvorav 15 er besatt i dag. Dette er et kontor med gode resultater og høy oppklaringsprosent, med vanlig åpningstid og i tillegg en langdag i uka.

For kommunens etater er det svært hensiktsmessig å ha kontoret her. Det er etablert et godt og tillitsfullt samarbeid med kommunen, både gjennom politiråd og SLT-arbeidet. Det er også godt samarbeid mellom lensmannskontoret og det kommunale barnevernet.

Kommunen opplever at tilstedeværelsen av det lokale politiet som har kunnskap og kjennskap til lokale forhold og det lokale miljøet fører til at mange konflikter kan løses på et så lavt nivå at det aldri blir en sak. De kjenner folk og unngår at konflikter eskalerer til alvorlige saker slik det kan skje dersom ressursinnsatsen blir for voldsom med blålys og det hele. Vårt lokale lensmannskontor har god kompetanse på de kriminelle miljøene i bygda, og vet oftest hvor de skal henvende seg om noe skjer.

Betydningen av dette er understreket av stortingsflertallet som mener et nærpoliti skal være et politi som:

* Er lokalt tilstedeværende.
* Har god lokalkunnskap.
* Har en bred kontaktflate mot lokalsamfunn og innbyggere.
* Vektlegger og balanserer forebygging, ordenstjeneste, etterforskning og beredskap.

Stortingsflertallet understreker meget sterkt at nærpolitiet skal være lokalt forankret, og mener at det må ses til at politifolkene bor spredt og ikke bare rekrutteres fra nærområdet til stasjonen.

Nannestad kommunestyre har gjort et vedtak om at vi ønsker lensmannskontoret opprettholdt. Årsaken til det er at vi ikke føler at det er godt nok beskrevet hvilket tilbud vi skal ha i fremtiden, og at den lokale tilstedeværelsen ikke blir godt nok ivaretatt med politimesterens og arbeidsgruppens forslag.

Det antydes en stilling i forebyggende arbeid pr 10000 innbyggere, noe som for vårt vedkommende vil tilsvare i overkant av en stilling. Det er også antydet at vi vil få en person på dagtid en dag i uka som vår politikontakt.

Det er fare for at vi nå blir salderingspost i en reform som mer ser ut som en sparereform enn en nærpolitireform. Det blir da viktig å si fra at vi ønsker å kjempe for det kontoret vi har, med den kompetansen og de gode resultater de leverer, samt det gode og nære samarbeidet vi og våre etater har med lensmannen og de øvrige ansatte ved dette kontoret.


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk