Vi effektiviserer og bygger for fremtiden

Print Skriv ut

Publisert: 13.11.16 17:30

LESERNES EUB: Eidsvoll Høyre har utarbeidet et budsjettforslag uten eiendomsskatt hvor vi stimulerer til effektivisering av kommunens drift og bygger for fremtiden.

Eidsvoll kommune er i ferd med å gjøre mange store investeringer som følge av veksten vi nå opplever. Vi bygger for fremtiden og dette skal også finansieres. Vi skal bygge skoler, vi skal styrke helsetjenestene våre og utvikle kommunen som et attraktivt og godt sted å bo.

Vi i Høyre mener at eiendomsskatt fra våre innbyggere ikke er løsningen i budsjettene fremover. Vi mener at løsningen er at vi drifter kommunen vår effektivt og jobber med å kontinuerlig forbedre oss selv. 

For å sikre god drift og effektivisering i årene fremover legger Eidsvoll Høyre opp til en ny budsjettprosess for kommunen. Vi fremmer forslag om at budsjettprosessen hvert år skal starte med involvering av politikerne allerede før sommeren, når regnskapet fra året før foreligger. Dette gjøres i andre kommuner og gjør at vi i større grad kan jobbe sammen med administrasjon og kommunens ansatte for å finne gode tiltak som reduserer kostnader og øker kvaliteten på tjenestene i årene fremover.

Eidsvoll Høyre vil fremme et budsjettforslag uten eiendomsskatt hvor vi stiller realistiske krav til fortsatt effektivisering, tar inn alle kjente utgifter, beregner reelle fremtidige inntekter og stimulerer til budsjettdisiplin. Og nå inviterer vi alle partiene i Eidsvoll til å se på våre løsninger i et forsøk på å lande et flertall mot eiendomsskatt i Eidsvoll kommune.

Strammere budsjett og nye løsninger gir også økt risiko. Men det er også slik at Eidsvoll kommune har over 250 millioner kroner i fond samtidig som at vi legger opp til større netto driftsresultater enn rådmannens forslag. Vi tar derfor høyde for risikoelementene og foreslår at vi nå starter prosessene vi må inn i for å bygge fremtidens Eidsvoll.

Christoffer Nyborg

Leder, Eidsvoll Høyre


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk