Skolefraværet øker med flere tusen timer

Print Skriv ut

Publisert: 30.11.16 20:45

LESERNES EUB: Fylkesrådmannen i Akershus øker skolefraværet med flere tusen timer, som følge av en flytting av Eidsvoll og Nannestad tannklinikker til Råholt.

Fylkesrådmannen i Akershus har foreslått å samlokalisere Nannestad og Eidsvoll tannklinikker til en felles tannklinikk på Råholt. Saken ble behandlet av Fylkestinget 21. november og ble utsatt. Den skal nå ses på i sammenheng med behandling av budsjett 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020.

Øker fraværet for alle skoletrinn

Nannestad tannklinikk har 3000 pasienter, de aller fleste er i skolealder. En flytting av tannklinikken vil føre til at skolefraværet øker på alle skoletrinn, og Akershus fylkeskommune har ansvaret for at dette skjer. Fylkeskommunen skal sørge for at tannklinikken er tilgjengelig for sine brukere. Kollektivtilbudet er dessverre så dårlig at ved en flytting fra Nannestad sentrum til Råholt, så kommer nesten hele skoledagen til å gå tapt i reiser med bussbytter og behandling. Dersom man har hull i tennene må nye fraværsdager påregnes.

Mister verdifull undervisning

Nannestad bygdeliste mener at det er urimelig at pasienter må bruke nesten et helt skoledagsverk for å komme seg til og fra tannlegen. Nå vil jo de fleste av pasientene ikke ha noen tapt arbeidsfortjeneste, men de mister verdifull undervisning på skolen og tilsammen kan det dreie seg om flere tusen tapte undervisningstimer i året. For de pasientene som går på ungdomsskolen og videregående blir fraværet også ført opp på vitnemål og kompetansebevis. Det å gå til tannlegen er en dokumentert gyldig grunn til å være borte fra skolen, men dokumentert fravær skal også føres inn på vitnemål og kompetansebevis.

For elevene er det viktig at fraværet er så lavt som mulig. Fraværet som blir ført kan ha direkte betydning for om man kan få seg jobb eller eventuelt læreplass. Akershus fylkeskommune, som også forvalter lærlingeordningen, mener at mer enn 5 dager fravær er mye dersom man skal få seg læreplass. Mange arbeidsgivere vil heller la være å ansette søkere med høyt skolefravær. Om fraværet er udokumentert eller dokumentert har i praksis liten betydning. Det er summen av fraværet som kan være utslagsgivende om man kommer seg ut i arbeidslivet på en enkel eller vanskelig måte.

Sterk kontrast til stortingets intensjon med ny fraværsregel

Fylkesrådmannens forslag om å flytte Nannestad tannklinikk til Råholt står i sterk kontrast til hva som var Stortingets intensjon med de nye fraværsreglene som ble innført denne høsten. Stortinget pekte på at fravær i skolen er et problem som man må bekjempe. «Det må jobbes enda mer målrettet enn i dag med å øke nærværet i skolen», sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I «Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus for skoleåret 2015 - 2016» står det at strategiske hovedmål for opplæringen er at flest mulig elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring i skole og bedrift og at Akershusopplæringen har en forbedret kvalitetssikring av opplæringen slik at alle lærer mer.

Skoleåret 2015-2016 var elevene i gjennomsnitt borte fra undervisning i 8,2 dager og 23,9 timer. Videre står det at høyt fravær er en viktig årsak til at en del elever ikke fullfører og består videregående opplæring. I tillegg kan høyt fravær på videregående skole gi elevene vanskeligheter med å skaffe læreplass. Bare ved at elevene er til stede på skolen kan gi elevene vurdering for læring og sikre et godt vurderingsgrunnlag. Dersom man skal ta Fylkesrådmannens egen rapport på alvor, så kan ikke tannklinikkene flyttes.

Skoleelevene må betale prisen

Nannestad tannklinikk befinner seg i Nannestad sentrum i nærheten til en barneskole, ungdomsskole og Nannestad videregående skole. Tannklinikken tar også imot pasienter fra andre kommuner, som er elever ved Nannestad videregående skole. Eidsvoll tannklinikk befinner seg i Eidsvoll sentrum i nærheten av Eidsvoll videregående skole. Denne klinikken er også planlagt flyttet til Råholt. Elever på Eidsvoll videregående får også lengre reisevei til den nye tannklinikken på Råholt. Summen av økt fravær er svært høy og det er skoleelevene, som må betale prisen.

Nannestad bygdeliste mener at det eneste rette å gjøre, er å velge å ha tannklinikker i umiddelbar nærhet til videregående skoler slik at skolefraværet for elevene blir så lavt som mulig. Det betyr at Nannestad og Eidsvoll tannklinikker fortsatt skal være i sentrum. Dersom man likevel velger å flytte tannklinikken til Råholt eller Jessheim, så går Akershus fylkeskommune på tvers av hva Stortinget ønsker om et lavere fravær på videregående skole, og fylkesrådmannen kan forvente at tilstandsrapporten for videregående opplæring i Akershus i fremtiden vil rapportere om høyere fravær.

Nannestad bygdeliste


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk