Flere innlegg fra denne brukeren

Ny kurs i Hurdal

Print Skriv ut

Publisert: 01.12.16 22:45

LESERNES EUB: I går satt jeg som kommunestyrerepresentant for Hurdal Venstre, som har styrt Hurdal i 9 år i en bred posisjon med flere andre partier. I dag er jeg kommunestyrerepresentant for Høyre.

Siden jeg ble valgt inn i kommunestyret har jeg reagert på flere ting her. De siste årene har man brukt mangfoldige millioner på bærekraftsatsingen og en alt for kostbar og kompleks sentrumsplan samtidig som at man har gjennomført kutt og nedbemanning i blant annet helsesektoren.

Jeg har hele veien forsøkt å få til en kursendring, men ikke nådd igjennom med mine synspunkter. I rådmannens forslag til økonomiplan ligger det inne et forslag om eiendomsskatt fra 1. januar 2018.

Eiendomsskatt er en svært usosial skatt som rammer de svakeste i samfunnet hardest. Det er en skatt som rammer minstepensjonister, aleineforsørgere og lavtlønnede. Det er også en skatt som i mange tilfeller brukes som en hvilepute av kommunepolitikere som ikke ønsker å ta upopulære avgjørelser.

Etter utallige timer med budsjettjobbing kan jeg fortelle hurdølingene at denne skatten mest sannsynlig kan unngås, men da må man prioritere annerledes enn posisjonen i Hurdal ser ut til å ønske. Da må man legge om kursen. Da må vi stikke fingeren i jorda og tenke igjennom hva hovedoppgavene til en kommune er.

En kommunes hovedoppgave er å levere gode primærtjenester til innbyggerne sine. Det er å satse på skole og oppvekst, helse og eldreomsorg. En kommune skal også legge til rette for vekst ved å spille på lag med næringslivet. Måten vi bør jobbe mot næringslivet på er å gjennomføre forutsigbare og enkle planprosesser, redusere saksbehandlingstiden, ha en positiv ja-innstilling samt være en god tilrettelegger. I dag har man i alt for stor grad prøvd å ha eierskap til ulike prosesser og vært for detaljstyrte. 

De siste årene har bærekraftsatsingen hatt fullt fokus her i kommunen. Budsjettdisiplinen både på drift og investeringer har vært svært varierende, som har ført til store kostnader for kommunen.

Jeg syns allikevel bærekraftsatsingen har ført mye positivt med seg for Hurdal sin del; Hurdal er plassert skikkelig på kartet, har fått mye positiv oppmerksomhet og omtale og det har blitt en ny giv i næringslivet i bygda. Vi har fått mange nye innbyggere i økolandsbyen, og i sentrum blir det solgt stadig flere tomter. Vi har også lykkes med å markedsføre oss skikkelig som en friluftskommune, og hytteutbyggingen er i full fart med mange spennende prosjekter. Men det er noe som heter alt til sin tid. Sjeldent har dette ordtaket passet bedre enn akkurat nå.

Skal vi unngå eiendomsskatt, så trenger vi en ny kurs. Skal vi unngå ROBEK-lista, så trenger vi en ny kurs. Vi må prioritere de tingene som er viktig for en kommune å holde på med. Vi kan ikke lenger bruke penger, tid og personalressurser på det mange vil klassifisere som fest og moro. Bærekraftssatsingen med dens festivaler og konferanser må legges ned, eller arrangeres av næringslivet uten at det går utover kommunens økonomi. Det som var riktig i går er ikke nødvendigvis riktig i dag. For min del er det å levere gode tjenester til innbyggerne våre, samt å forsøke å unngå eiendomsskatt første prioritet fremover.

Jeg opplever at det store flertallet i Hurdal kommunestyre ikke har forstått alvoret av den økonomiske situasjonen kommunen nå er inne i. For meg så virker det nærmest som at mange vil slå seg til ro med at det blir eiendomsskatt fra 2018, og ikke ønsker å se på løsninger som gjør at vi kan unngå dette. For skal vi klare dette må jobben starte allerede nå på budsjettet for 2017. Skal vi klare dette må man allerede nå se på store, fundamentale strukturendringer som må til for at vi skal klare å drive effektivt nok til å unngå eiendomsskatt. Vi unngår ikke eiendomsskatt ved å fortsette dagens drift og kun gjøre små justeringer.

Jeg valgte å melde overgang til mitt gamle parti, Høyre, fordi jeg ønsker at fokuset fremover skal endres. Jeg ønsker at både politikere og administrasjonen skal jobbe sammen og at fokuset fremover skal dreies vekk fra bærekraft og over til helse, skole og oppvekst og jobben for å unngå eiendomsskatt. Jeg opplever at dette er utfordringer som Høyre også ser og ønsker å ta på alvor. Fremover skal vi jobbe frem et tydelig og ansvarlig alternativ til den styrende posisjonen i Hurdal.

Jeg føler også at man ofte tar beslutninger over hodet på den jevne hurdøling. Jeg føler at mange av politikerne har mistet fotfeste og er i utakt med den jevne hurdøling. Jeg ønsker ikke lenger å være med på det, men vil heller jobbe knallhardt fremover for å synliggjøre hvordan vi kan tilby bedre tjenester til innbyggerne våre, og hvordan vi kan unngå eiendomsskatt. Det bør være primæroppgaven fremover for alle politikere i Hurdal

Andreas Rafdal
Kommunestyrerepresentant
Hurdal Høyre


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk