Nå kommer klimaregnskapet!

Print Skriv ut

Publisert: 13.12.16 12:45

LESERNES EUB: Før valget i fjor etterlyste jeg bedre oversikt over tiltak og resultater for reduserte klimagassutslipp i Nannestad, og foreslo å innføre et klimaregnskap.

Nå starter kommunen opp arbeidet med å utarbeide et slikt klimaregnskap.

Norge er ett av to land i Europa der klimagassutslippene øker. Det forteller oss at arbeidet med å nå både nasjonale og internasjonale målsettinger om utslippsreduksjon ikke går av seg selv. Vi må ta aktive grep, og det må skje på alle nivåer. Også kommunene må gjøre sin del.
Det er mye som står på spill. Lykkes vi ikke vil vi få mer ekstremvær, tap av arter, flere flyktninger. Vi vet at bare noen få graders temperaturstigning vil være katastrofalt, og vi vet at vi har kort tid på å endre kursen dersom vi skal lykkes.

For å lykkes i dette arbeidet, må vi ha oversikt både over utgangspunktet vårt, og om hvorvidt tiltakene våre gir resultater. Derfor er vi veldig glade for å ha fått gjennomslag for at Nannestad skal ha et klimaregnskap. Mange kommuner har vedtak om klimaregnskap, men det er ikke så mange kommuner som faktisk har begynt med det. Derfor går Nannestad nå foran, sammen med Akershus fylkeskommune. Forhåpentligvis vil vårt klimaregnskap kunne brukes som utgangspunkt for klimaregnskap også i andre kommuner i Akershus.

Gjennom klimaregnskapet vil vi finne ut hvor klimagassutslippene i Nannestad kommer fra, og det gir oss et bedre bilde av hvilke tiltak som er riktige for å redusere utslippene. Dessuten gir det oss informasjon vi kan sammenligne med fremover, for å se om vi faktisk når de målene vi setter oss. I en presset kommuneøkonomi er det ekstremt viktig å bruke innsatsen riktig, og klimaregnskapet blir et viktig verktøy for å få til det.

For å få til et godt klimaregnskap, trenger vi ekstern hjelp. Det koster litt penger. Derfor er vi veldig glade for at Nannestad fikk tildelt midler til klimaregnskapet gjennom klimasats-ordningen. I tillegg får vi bistand fra Akershus fylkeskommune.

Kostnadene ved regnskapet vil uansett på sikt kunne spares inn ved å gjennomføre tiltak på områder der det er størst mulighet å få ned energiforbruket. Ved å finne de mest energi- og klimaeffektive tiltakene vil den økonomiske gevinsten kunne være stor for kommunen. Klimatiltak er derfor ikke bare et slags nødvendig onde for å få en bedre framtid. De kan også være både økonomisk gunstige, og gi fordeler for innbyggerne også på kortere sikt.

Klimaregnskapet må selvfølgelig dermed følges opp med konkrete tiltak. Da er det gode nyheter at vi også nå starter opp arbeidet med en ny energi- og klimaplan!


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk