Livsglede satt i system

Print Skriv ut

Publisert: 10.11.16 11:03

LESERNES EUB: Det er mange måter vi kan legge til rette for økt livsglede for våre eldre og de med demens.

Gjennom sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem skaper man rutiner og rytmer i hverdagen på sykehjemmet som gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene (sekundærbehovene) til hver enkelt beboer. Mange sykehjem har allerede kommet langt med dette arbeidet, men gjennom sertifiseringsordningen settes livsglede i system, på lik linje med medisinering, ernæring og somatisk pleie. Slik får den enkelte tilbud om individuelt tilpassede aktiviteter jevnlig, og de gjennomføres uansett, uavhengig av hvem som er på jobb.

En arbeidsmiljøundersøkelse fra Trondheim viser også at ansatte opplever et bedre arbeidsmiljø, tilhørighet, stolthet, trivsel og ikke minst arbeidsglede etter livsgledesertifisering enn før de ble med i ordningen. Undersøkelser viser også at det kan ha en positiv effekt på sykefraværet.

I Eidsvoll har vi hatt frivillighet rundt livsglede i fire år. Eidsvoll videregående er en Livsglede skole og sammen med skolen etablerte Eidsvoll frivilligsentral Livsglede for eldre Eidsvoll for tre år siden. Vi har to Livsglede barnehager, en på Dal og en på Grueknausen. Frivilligheten blomstrer, men vi sliter med koordineringen på institusjoner. Livsglede satt i system gjennom sertifiseringen vil også bli en stor fordel for den frivillige aktiviteten på våre institusjoner.

Felles for mange med demens er at de er fysisk friske når de får en hjernesykdom, slik som f.eks. Alzheimers sykdom, og skal leve med demens i mange år. De går fra en tilværelse med selvstendighet og aktivitet til å få økende problemer med å klare seg alene.

Mennesker med demens trenger ikke bare gode omsorgstjenester og pleie. De trenger også å få hjelp til å leve selvstendig, være trygge når de er ute og gjør ærender eller går tur, og få en hjelpende hånd når det er vanskelig å orientere seg. Derfor kan alle deler av samfunnet bidra, ikke bare helsesektoren. Eidsvoll gjør allerede en fantastisk jobb for å legge til rette for nettopp dette sammen med Nasjonalforeningen for folkehelse . Foreningen har et aktivt samarbeid med Eidsvoll frivillig sentral i Eidsvoll kommune. De har blant annet fokus på Aktivitetsvenn hvor  målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen, de samarbeider om inn på Tunet dager der de demente ønskes velkommen til et levende gårdsmiljø. Mange av beboerne har vokst opp på, - eller i nærheten av en gård og gode minner ble vekket til live av lukter, lyder og nærkontakten med dyra. »  Jeg vil rose Frivillighetssentralen i Eidsvoll for det flotte jobben de gjør.

Vi i Eidsvoll Ap ønsker å gjøre mer av dette som er så bra. Med midler fra TV-aksjonen 2013, inviterer Nasjonalforeningen for folkehelsen også kommunene til å være med på å bidra til et mer demensvennlig samfunn.

Foreningen ønsker at personell i offentlig og privat servicenæring, som for eksempel bibliotekarer, butikkmedarbeidere, kioskmedarbeidere, servitører, bussjåfører og medarbeidere på kommunens servicetorg, skal få opplæring i hvordan de best mulig kan møte mennesker med demens. De har ferdig utarbeidet undervisningsmateriell. Det består av en Power point- presentasjon, filmer og brosjyrer. Undervisningen tar for seg hvordan man gir god service til personer med demens. Alle som deltar på kurs for en liten brosjyre (folder) med rådene som de kan ta med seg. Nasjonalforeningen lager også logo til alle kommuner som deltar i Demensvennlig samfunn-kampanjen. De som deltar på kurs får logoen (sammen med kommunens logo) som et klistremerke som de kan ha opp i butikkvinduet, eller ved kassa, om de ønsker det. Dette signaliserer at de er med og bidrar.

Dette er viktig for Eidsvoll Ap. Derfor spør jeg ordfører neste kommunestyremøte om ikke vi kan se på mulighetene for at Eidsvoll kan livsgledesertifisere Vilberg kompetansesenter og om vi kan bli en demensvennlig kommune og inngå avtale med Nasjonalforeningen for folkehelse om dette. Eidsvoll Ap ønsker at Eidsvoll Kommune skal være den beste kommunen å vokse opp og bli gammel i, dette vil være noen gode bidrag til å oppnå det.

Hege Svendsen

Kommunestyrerepresentant for Eidsvoll AP.

 


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk