Lampene forblir mørke, pengene er brukt opp

Print Skriv ut

Publisert: 28.10.16 09:10

LESERNES EUB: Nannestad bygdeliste har blitt kontaktet av mange innbyggere i kommunen som er oppgitt over at Nannestad kommunen ikke skifter pærer eller reparere gatebelysningen fordi kassa er tom.

De siste dagene har det kommet nærmere 20 henvendelser til bygdelista om gatelys som ikke virker i kommunen. Mange forteller at dem har meldt inn feil på gatebelysning på kommunens hjemmeside, men ingenting skjer. Flere har også kontaktet servicetorget på telefon og fått opplyst at budsjettet for i år er brukt opp.

Deler av Prestmosvegen er et av stedene som er mørklagt.
Denne veien er både skolevei og vei for foreldre med barn som skal til og fra barnehage. Mangel på belysning skaper utrygghet for barn og unge på skoleveien og når de skal til og fra fritidsaktiviteter. Dette har medført at foreldrene har måttet kjøre ungene til og fra skole og fritidsaktiviteter fremfor at barna går eller sykler. Voksne utrykker også utrygghet når dem ferdes på kveldstid uten belysning.

Økt risiko for ulykker
Mørke lamper kan føre til alvorlige ulykker, i verste fall en dødsulykke. Tall fra Transportøkonomisk Institutt sier at det er 40 prosent større risiko for en dødsulykke i tettbebygde strøk når det ikke er veibelysning. Om lag 35 prosent av dødsulykkene med fotgjengere skjer i mørket. Trafikkulykkestallene viser også at antall fotgjengere som blir drept og skadet, øker dramatisk i de mørkeste månedene, oktober, november, desember, januar og februar.

Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet, og som veieier, barnehage -og skoleeier, arbeidsgiver, ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker.
For å forebygge ulykker og utrygghet, så forventer innbyggerne og bygdelista at ordføreren snarest mulig sørger for at gatelysene blir ordnet i Nannestad.

Nannestad bygdeliste


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk