Katastrofe for hvem?

Print Skriv ut

Publisert: 13.09.16 13:43

LESERNES EUB: En omkamp på kommunedelplanen for Jessheim sørøst vil være en katastrofe for byen og det politiske landskapet, sier boligbygger Morthen Bakke.

Først til ingressen i EUB 12 september, der nedbygger av skogen, Morten Bakke sier det er en katastrofe for byen og det politiske landskapet. Jeg synes det vill vært mer redelig å uttale seg på vegne av det man representerer enn de man ikke representerer i denne saken.

For oss er det et annet landskap det er en katastrofe for at ved at nedbyggingen har blitt igangsatt uten at konsekvensene for byen og innbyggerne er skikkelig vurdert.

Faktum er jo at fra vår side mener vi katastrofen har skjedd så sakte og "ubemerket" i gjennom 30 år, at den virker umulig å reparere. Den må begrenses!

Katastrofen (som om det skulle være en katastrofe- et definisjonsspørsmål om man setter slike ord på det), inntraff i Juni 2015, da nedbyggingen av skogområdet Jessheimmarka ble vedtatt. En stans og fortsatt kamp om området vil kanskje arte seg som en katastrofe for utbyggerne, men ikke for beboere, hvis store deler av dagens innbyggere vil la den være slik den fremsto før skogsmaskinenes inntog i 2015/16.

Da er det være direkte feil å si dette er en katastrofe for byen, og ikke minst overkant dramatisk å hevde det er en katastrofe for det politiske landskapet.

Heller ikke investeringen som hevdes å være over 100 milioner er noen katastrofe, da dette er investeringer i grovt som skriver seg fra tiden før vedtaket, og derfor ikke representerer seg som en kostnad som følge av vedtaket. Eller var det slik at denne kostnaden ble tatt som følge av at man kjente utfallet av saken i 2015? Jeg regner dette som ikke tilfelle og derfor var vel dette da en kalkulert risiko når man kjøpte opp del for del av dette.

Det er utvilsomt slik at vedtaket det legges opp til i "nytt forslag" reduserer behovet for boligbygging, ved at den har en større mulighet for å offentlig finansieres, og at derfor grunnlaget for boligbygging faller vekk.

Jessheimmarkas Venner synes det er viktig nå som HOP setter seg ned i dag, å tenke at det er vegen som dette vedtaket dreide seg om, og at boligbyggingen (katastrofalt nok) skulle finansiere vegen. Da er det iallfall dette fokuset bør være når våre folkevalgte vurderer saken på nytt.

Vedtaket er beklageligvis basert på en "våt drøm" om boligbygging og ikke håp om å redusere trafikk inn til sentrum - til det er vedtaket om bygging alt for gjennomsiktig. Dette bør enten politikerne ta inn over seg, eller være ærlig nok til å innrømme.

«Katastrofen» har altså skjedd, nå er det på tide å begrense skadene vedtaket vil påføre byen.

Bjørn Morten Skudsveen

Jessheimmarkas Venner

Styrets leder


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk