Eiendomsskatt er unødvendig

Print Skriv ut

Publisert: 24.11.16 14:00

LESERNES EUB: Eidsvoll kan spare opptil 10 millioner kroner i året på smartere innkjøp. Vi kan også spare rundt 3 millioner kroner i året på energitiltak i kommunens bygninger.

Vi kan finne flere områder der smarte endringer i måten å jobbe på kan redusere kostnadene ved drift. Eiendomsskatt er unødvendig!

Nå synes det som om Ap og Sp har slått inn på den enkle veien som SV har stått for lenge, der det er mer fokus på å bruke opp inntekter fra eiendomsskatt enn det er på å forsøke å unngå den.

Høyre mener eiendomsskatten er unødvendig, og at effektivisering er hovedtiltaket for å unngå den.

Rådmannen foreslo i sitt grunnlag for budsjett en effektivisering i 2017 på 0,8 %. Dette ser det ut til at alle partiene slutter seg til. Men så stopper det. Ingen foreslår effektivisering i resten av planperioden. Mener virkelig Torleif Hamre i SV og posisjonen for øvrig at vi skal slutte å jobbe for effektivisering i kommunen etter 2017? Skal vi la være å streve for å arbeide smartere i kommunen etter 2017? Ingen mener det skulle jeg tro. Det er klart at vi alltid vil arbeide for en mer effektiv kommune!

Høyre foreslår IKKE ytterligere effektivisering i 2017 enn det rådmannen allerede har foreslått. Men vi er tydelige på hvilket effektiviseringsmål vi har også i resten av perioden. Ingen andre tør å gjøre det for mer enn ett år av gangen fordi en budsjett-teknisk beregningsmetode gjør at man blir «straffet» for å gjøre det. Derfor pakker alle andre politikere det hele inn i ord som «vi vil jo alltid arbeide for å effektivisere». Kun Høyre vil konkretisere det nå. Det at de fleste andre politikere i Eidsvoll nekter å gjøre det samme, medfører at eiendomsskatt tvinger seg frem.

Høyre ønsker å gjenta det samme som rådmannen og alle de andre partier vil gjøre i 2017, også i 2018, 2019 og 2020. Og på den måten unngår vi eiendomsskatt. (Det er enkelte andre tiltak som må til også, men dette er definitivt det aller viktigste.)

Vi har ikke spesifisert hvordan effektiviseringen skal gjøres fordi vi ønsker at det skal skje i samarbeid med administrasjonen og de ansatte som kjenner driften og mulighetene. Men her er et par forslag:

Effektivisering av innkjøp

I juni 2015 vedtok et enstemmig kommunestyre i Eidsvoll en ny innkjøpsstrategi. Denne innkjøpsstrategien er skrevet av fagfolk som vet hva de driver med, så det var et godt vedtak. Der beskrives innkjøp som et område med stort besparingspotensial. Den er også konkret på HVOR MYE som kan spares ved smartere innkjøp. Med utgangspunkt i det beløpet, finner man at Eidsvoll kommune kan spare opptil 10 millioner kroner i året på å gjøre innkjøpene sine smartere.

Innsparing på energitiltak

Ullensaker planlegger å spare 6 millioner i året på energitiltak. Det er grunn til å tro at Eidsvoll kan få til halvparten - 3 millioner - med tilsvarende tiltak. Det ryktes at det er initiativ på dette i kommunen allerede, men la oss da få det frem i lyset og tørre å beregne hvilken gevinst det skal gi, ikke bare vente og håpe på at det vil skje. Det er ingen grunn til at man skal jobbe med dette i det skjulte. Spesielt ikke når prisen er eiendomsskatt til innbyggerne

Kort sagt: Eiendomsskatt er unødvendig.

Helge T. Blindheim
Kommunestyrerepresentant
Eidsvoll Høyre


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk