«De derre politikera!» - de gjør jobben sin

Print Skriv ut

Publisert: 13.12.16 16:15

LESERNES EUB: «De derre politikera i rådhuset..» er gjerne omkvedet når tilstanden på ulike områder i Eidsvoll skal kritiseres. Alle slås i hartkorn. Men i kveld kan du finne forskjellene - hvis du vil.

I Eidsvoll er det en populær øvelse å se på 35 kommunestyrerepresentantene fra ni ulike partier som én størrelse når noe skal kritiseres. Flertall og mindretall, høyreside, venstreside eller sentrum? Spiller ingen rolle, for alle har samme ansvar for alt som er verdt å kritisere.

I kveld skal kommunestyret vedta budsjettet for 2017 og handlingsplanen frem til 2020. Er du interessert i å finne ut hvilke forskjeller som er på de ulike partiene i kommunestyret, så er tiden inne. En mer virkelighetsnær, saklig og informert offentlig debatt forutsetter at man klarer å se forskjell på partiene.

Å lage budsjett - en krevende oppgave

Når rådmannen legger frem sitt forslag til budsjett og handlingsplan har han hele kommunens ressurser til disposisjon. Han legger frem sin virkelighetsbeskrivelse, sine vyer og sine forslag. De folkevalgte kan godta rådmannens virkelighetsbeskrivelse - eller utfordre den. Budsjettet er det viktigste styringsredskapet de folkevalgte har. Det er nå de skal vise at de faktisk er forskjellige. At det betyr noe hvem som styrer. Alle partiene har sine hjertesaker, og sine valgløfter. Når de får rådmannens forslag må de finne ut om de skal godta rammene rådmannen setter, og finne rom til sine hjertesaker innenfor rammene. Å ha hjertesaker er enkelt, å finne penger til dem er verre. Man kan redusere utgifter, øke inntekter - eller flytte penger fra et formål til et annet. Partienes representanter går inn i budsjettforslaget til rådmannen og snur hver sten (krone). Ofte involveres også partienes organer og medlemmer i jobben. Slik forankres beslutningene i organisasjonen.

De folkevalgte gjør jobben

Jeg har gjennom mitt medlemskap i Eidsvoll Venstre vært med på å lage alternative budsjettforslag siden 2012. Den mest markante forskjellen jeg har merket meg fra starten i 2012 og til nå hvor mye mer gjennomarbeidet partienes budsjettforslag er blitt. For noen år siden vedtok et stort flertall i kommunestyret et budsjett som var så dårlig fundert at det ble underkjent av fylkesmannen. Nå derimot, er det neppe et eneste budsjettforslag som ville blitt underkjent. Det er fortsatt varierende hvor mye partiene argumenterer for forslagene sine verbalt. Noen lager helhetlige forslag der de forklarer verbalt hva de gjør og hvorfor. Andre nøyer seg (fortsatt) med å legge frem forslag til endringer i tallene, og evt noen verbalforslag. Men innbyggerne i Eidsvoll skal ikke være i tvil om at partiene gjør jobben med å vise frem sine prioriteringer gjennom arbeidet (og ikke minst forarbeidet) de gjør med budsjett og handlingsplan. Så la oss se litt på partienes forslag.

SVs store seier

Ap, Sp og SV aksepterer rådmannens premisser, og vedtar å innføre eiendomsskatt. Dette er ikke minst SVs store seier. SV har i sine alternative budsjetter tidligere år hatt med innføring av eiendomsskatt. I år sier Ap og Sp at det ikke er noen vei utenom, og dermed har SV vunnet. De tre partiene vedtok i formannskapet en rekke endringer innenfor rammene til budsjettet.

To veier uten eiendomsskatt

Følger man med i den offentlige debatten handler det meste om innføring av eiendomsskatt eller ikke. Ingen av opposisjonspartiene (Høyre, Frp, KrF, MDG, Venstre og Pensjonistpartiet) vil innføre eiendomsskatt. Det første de da må gjøre, er å stryke pengene dette gir i inntekt. Så må de finne ut om de skal redusere utgiftene tilsvarende, eller finne andre inntekter. Ut fra forslagene de har lagt frem, har partiene funnet to ulike veier. Frp, KrF og MDG tærer på kommunens oppsparte midler ved å ta penger fra fondet. MDG reduserer investeringene ved å foreslå at nye Vilberg skole skal bygges der dagens skole ligger. Partiene foreslår også effektiviseringer i kommunens drift. Og det handler ikke om oppsigelser.

Venstre og Høyre har valgt en annen vei. De mener at kommunen må bruke befolkningsveksten mer aktivt i budsjetteringen. For flere folk betyr mer enn mer utgifter for kommunen. Det betyr også mer skatteinntekter, og veksttilskudd. Venstre har i sine budsjettforslag gjennom flere år utfordret rådmannens måte å budsjettere på, og i år gjør Høyre det samme. Det er en minst like viktig skillelinje mellom partiene som spørsmålet om eiendomsskatt. Venstre og Høyre tør utfordre rådmannens premisser. Det gjør ikke Ap og Sp.

Den tredje vei er å gjøre ingenting. Pensjonistpartiet har vært høylytt mot innføring av eiendomsskatt, men har foreløpig ikke presentert noe alternativt budsjett. Hva deres løsning er, vet man altså ingenting om. Vi får se hva PP gjør på kveldens kommunestyremøte.

Et informert valg

Neste gang du hører eller leser formuleringen «de derre politikera» kan det være greit å vise seg så opplyst og oppdatert at du vet hvilke partier som har foreslått hva i kveldens møte. For når du skal velge parti kan det være greit at valget ditt er et informert valg. Det holder ikke å være mot eiendomsskatt. Du bør forlange å få vite hva som skal gjøres. Skal servicenivået være det samme, hvor skal da pengene hentes fra? Skal servicenivået til kommunen reduseres, hvor skal man kutte?

Her finner du mer informasjon om budsjettforslagene:

I protokollen fra formannskapet finner du budsjettforslaget til flertallet (Ap, SP, SV), Høyres, og FrPs.

Venstres budsjettforslag 

Knut Bakkehaug om Venstres budsjettforslag

Tone Cicilie Danielsdatter om Høyres alternativer til eiendomsskatt

Hege Svendsen (Ap) forsvar for eiendomsskatt

Varaordfører Einar Madsen (Ap) om eiendomsskatt


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk