Bevaring av Femellgården?

Print Skriv ut

Publisert: 08.11.16 18:00

LESERNES EUB: "Spenstige planer" skriver EUB på leder plass tirsdag 1. november. Lederen handler om planene for utviklingen av det som blir betegnet som Wergelandskvartalet.

"Spenstige planer" skriver EUB på lederplass tirsdag 1. november. Lederen handler om planene for utviklingen av det som blir betegnet som Wergelandskvartalet, noe som vel strengt tatt er to kvartaler ett sør og en nord for Wålergata. I denne lederen kritiseres jeg for å ønske å bevare Femellgården. Jeg har ikke vært på informasjonsmøtet som ble avholdt på dagtid den 26. oktober. Jeg vet derfor ikke nøyaktig hva som ble sagt i dette møtet, men slik jeg oppfatter saken har utbygger hatt som utgangspunkt at en ønsker rivning. Arkitektene har ikke blitt utfordret på muligheten for å bevare Femellgården som ligger helt i enden på det aktuelle området.

EUB hevder som argument for rivning at bevaring vil være til hinder for et enhetlig preg i kvartalet. Dette er selv sagt rett under forutsetning at en ikke for resten av kvartalet kopierer den stilen som er på Femellgården noe som også jeg innser ikke er realistisk. Spørsmålet er så om et kvartal som ikke er enhetlig i stilen er et problem og hindrer forskjønning av Sundet. På dette punktet er jeg uenig. Det er ikke slik at en enhetlig byggestil er en forutsetning for et estetisk godt resultat.

Det som er gjort i denne saken slik jeg leser den er altså at en primært ønsker rivning av en av de estetisk fineste bygningene i Eidsvoll sentrum, jeg tror fortsatt dette ikke er en god veg å gå.


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk