Alternativer til eiendomsskatt?

Print Skriv ut

Publisert: 18.11.16 16:52

LESERNES EUB: Rådmannen kan kritiseres for være politisk umusikalsk når han legger frem forslag til budsjett med eiendomsskatt. Men det tvinger partiene til å finne alternativer.

Rådmannen i Eidsvoll har lagt frem forslag til kommunebudsjett og handlingsplan der innføring av eiendomsskatt er en del av inntektssiden. Det er sikkert like kjent for rådmannen som for Eidsvolls innbyggere at det frem til nå har vært et massivt flertall mot eiendomsskatt i kommunestyret. Bare SV av partiene har gått inn for denne skatten. Men rådmannen har et ansvar for å vise de folkevalgte, innbyggerne og høyere myndigheter hvilket inntektspotensial Eidsvoll har.

Det nytter ikke å være sint på rådmannen fordi han gjør det han har som oppgave. Blikket må istedenfor rettes mot de folkevalgte i kommunestyret. Klarer de å finne alternativer? Som det eneste partiet så langt har Høyre lagt frem et alternativt forslag til budsjett. Det er naturligvis uten eiendomsskatt, men inneholder tre andre grep som alternativ. Et godt utgangspunkt for å bli enige. Så la oss se nærmere på alternativene Høyre bruker.

Myten om den ulovlige inntekten

Høyre har sett på andre kommuner og forsøkt å forstå hva andre kommuner med lignende utfordringer gjør. Det er spesielt sett på konsekvenser av stor befolkningsvekst, som gir stort investeringsbehov, og stor gjeld.

I sitt budsjettforslag skriver Høyre at realinntekten vil øke tilnærmet likt differansen mellom kommunal befolkningsvekst og nasjonal befolkningsvekst. Dette er en forenklet forståelse av et tillegg til den såkalte Stolp-modellen. Stolp-modellen er et verktøy som KS har laget for kommunene for å beregne inntekter og utgifter for arbeidet med budsjett og handlingsplan. Det er utarbeidet et tillegg til denne som er ment å beregne inntekter og utgifter ved særlig stor folkevekst. 

Venstre støttet seg en ideen i en slik beregning da vi laget alternative budsjettforslag for 20142015 og 2016. De andre partiene var enige om at dette var ulovlig. Vi sørget for at Børre Stolp, som har laget denne beregningsmodellen, ble invitert til et orienteringsmøte for formannskapet. Uten at det hjalp. Når nå et av de store partiene i Eidsvoll støtter seg samme verktøy bidrar det forhåpentligvis til å knuse myten om den ulovlige inntekten.

Penger på bok - fylkesmannens oppskrift

Det er interessant at Høyre som argument mot eiendomsskatten henviser til at Eidsvoll kommune har penger på bok (i fond). Da fylkesmannen underkjente flertallets budsjettvedtak for 2014 pekte fylkesmannen på at et eventuelt underskudd ikke burde føre til kutt som var brå og uforberedte både for de ansatte og innbyggerne. I stedet burde man bruke av fondets midler. Venstre var det eneste partiet som fremmet forslag om dette. Det ble i stede vedtatt brå og uforberedte kutt i tjenestetilbudet.

Effektivisering

Høyre har i sitt budsjett lagt opp til en generell effektivisering i kommunen med 1 prosent pr år fra 2018. De opplyste at de ikke hadde delt dette ut på sektorer eller enheter fordi de ønsket at administrasjonen skulle komme tilbake med forslag på slik tiltak ut fra deres innsikt. Men administrasjonen er ikke de eneste som kan gi råd om effektivisering.

Organisasjonen NHO Service har laget en rapport om velferd i kommunene, der de peker på fire hovedområder for effektivisering. Venstre har tidligere foreslått at NHO Service inviteres til Eidsvoll for å orientere nærmere om sine funn. Dette ble avvist av flertallet i kommunestyret, men kanskje det nå er stemning for å gjøre det? Så lenge målet er å unngå eiendomsskatt burde alle bidrag tas imot.

Mulig å finne flertall mot eiendomsskatt

Så langt er det kun SV og nå kanskje også Ap som er villige til å innføre eiendomsskatt. Dersom kommunestyrets resterende partier finner sammen for å lage flertall med andre alternativer enn eiendomsskatt vil det fortsatt være mulig å unngå eiendomsskatt. Venstre mener at dette burde være mulig å få til.


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk