Peppes leverer på miljø, kommunen kjører fossilt

Print Skriv ut

Publisert: 18.06.15 20:16

LESERNES EUB: Ullensaker kommune har kun én elbil.

Jernbanebrua på Jessheim: Foran meg, en fossilbil fra kommunens hjemmebaserte tjenester. Samtidig kommer en elbil fra Peppes Pizza i motgående felt. Begge bilene er siste modell. Ullensaker er på bånn på elbil.

Ullensaker kommune vedtok i 2009 en kommunedelplan for klima og energi. Dette er et syltynt dokument, men det signaliserer i det minste at kommunen har tatt menneskeskapte klimaendringer inn over seg, og at de vil ha denne innsikten med seg i sitt virke, til alles beste, i framtiden. Det står sågar i planen at alle planer og vedtak skal gjøres med planen som overordnet føring.

Det siste året har vi imidlertid fått det ene eksemplet etter det andre på at dette i beste fall var en pliktøvelse - en festtale, eller rett og slett varm luft!

Kommunedelplan Jessheim sørøst, med raseringen av karbonlageret Jessheimmarka og økt biltrafikk som resultat, er ett eksempel. Neglisjereringen av de dokumenterte skadelige konsekvenser ved torvdriften på Jødahlsmåsan er et annet. Til og med flertallet på Stortinget anerkjenner de negative klima- og miljøkonsekvensene ved industriell torvdrift, men igjen; Ullensaker, JA-kommunen, vet best!

ULLENSAKER PÅ JUMBO-PLASS

Tilbake til elbiler. Nylig offentliggjorde Kommunal Rapport en oversikt over hvor mange elbiler Norges kommuner eier, eller leaser. Ullensaker? 1! Ett stk. elbil! Med dette plasserer kommunen seg helt i bunnsjiktet blant norske kommuner, og den er altså ikke bedre, trolig dårligere, enn en av de mange pizzasjappene på Jessheim!

Til sammenlikning vurderer nå Trondheim kommune å øke sitt mål for elbiler fra dagens 200, og i Oslo ruller nå 400 elbiler utslippsfritt i innbyggernes tjeneste!

FEILAKTIG INFORMASJON TIL INNBYGGERNE

Samtidig vil et søk på «elbil» på Ullensaker kommunes hjemmeside gi deg denne gale informasjonen: «Det debatteres om hvor miljøvennlig en elbil er, da klimagassutslippene fra en elbil påvirkes både av produksjonen og strømmen den lades med. Produksjonen av elbiler forurenser mer enn produksjonen av en vanlig bensin- eller dieselbil, her kommer altså elbilen dårlig ut.» Det er for lengst dokumentert at i et livsløpsperspektiv GRUSER elbilen en sammenliknbar fossilbil hva klimagassutslipp angår. Mellom 40% og 60% bedre er elbilen! (Kilde: Tyske TUV sammenliknet fossil og el-utgave av Mercedes B-klasse)

BILLIGERE!

Økonomi er heller ikke noe argument lenger. Alle vet at en elbil koster en brøkdel av en fossilbil i drift. Fram til i april har imidlertid leasing av elbiler ikke vært fritatt fra moms, som kjøp har vært. Dermed har det vært noen kroner dyrere å inngå leasingkontrakt på elbil enn fossilbil med samme pris, og kommunene velger som regel leasing når nye kjøretøy skal anskaffes. Denne forskjellsbehandlingen ble fjernet denne våren, og dermed forsvant dette argumentet også.

VENSTRE VIL REDUSERE UTSLIPP FRA TRANSPORT 

Ullensaker Venstre lover at vi vil kreve at ved alle kommunale nyanskaffelser av person- og varebiler skal nullutslippsbiler prioriteres. Vi vil i tillegg øke antallet ladepunkter, og vi vil ha lademulighet for elsykkel i trygge «sykkelhotell» på jernbanestasjonene.

Stein Vegar Leidal

3. kandidat Ullensaker Venstre


Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk