Venstre - miljøpartiet i Ullensaker

Print Skriv ut

Publisert: 14.05.15 06:00

LESERNES EUB: Det nærmer seg valgkamp, og nye som gamle partier vil fremover kappes om å fremstå som grønne, anstendige og framtidsrettede.

Jeg vil med et konkret eksempel - Jødahlsmåsan - dokumentere at denne kappestriden bør bli en kortvarig affære.

29. juni i fjor arrangerte jeg, på vegne av Ullensaker Venstre, en åpen høring i rådhuset på Jessheim. Tema: Bevar Jødahlsmåsan - få saken på den politiske dagsordenen! Også Nes Venstre engasjerte seg sterkt fra første stund siden kommunegrensa går tvers over måsan.

Høsten 2014 fremmet Venstre i Ullensaker og Nes interpellasjoner med forslag som gikk på å stoppe torvuttaket. Begge ble nedstemt av samtlige andre partier.

Akershus Venstre kastet seg raskt inn i kampen, og årsmøtet i februar vedtok en politisk uttalelse til støtte for Jødahlsmåsan og de gjenværende myrene i landet.

Ola Elvestuen (V), leder av Stortingets Energi- og miljøkomite, tok med seg så mye kunnskap og informasjon fra høringen at han der og da lovet å ta saken opp på tinget. Han holdt ord, og denne våren fremmet han et representantforslag (Dokument 8) til helhetlig og framtidsrettet myrforvaltning. Komiteen behandler forslaget i disse dager, og det skal etter planen behandles i Stortinget 2. juni. 

NaturvernforbundetSamarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)Akershus Natur og Ungdom og Norsk ornitologisk forening, altså en samlet norsk naturvernbevegelse er sterkt inne i saken, og var det allerede før Ullensaker Venstre tok opp saken politisk. På nyåret kom også Besteforeldrenes klimaaksjon på banen, og de har skapt mye verdifull oppmerksomhet.

30. april var det kick-off for Avfall Norges prosjekt "God Jord" hvor jeg er med i styringsgruppa. Prosjektet har som mål å erstatte torv med kompost i jordproduktene. Som ledd i prosjektet la Framtiden i våre hender fram resultatene av sin landsdekkende torvundersøkelse. Hovedfunn: I gjennomsnitt inneholder "jordsekken" vi kjøper på hagesenteret 86% torv, kundene blir lurt til å være miljøsvin siden de tror de kjøper jord!

Nå ligger altså saken i Stortinget, og det rasles med kjettinger på Jødahlsmåsan - og så er det noen som påstår at det er behov for et miljøparti i Ullensaker? Jeg vil påstå at et slikt allerede er representert i kommunestyret - det heter Venstre!

PS: I tillegg til Jødahlsmåsan jobber Ullensaker Venstre med miljøutslippene på Gardermoen, Jessheimmarka, kollektivtransport internt i "Gardermobyen", kapasitetsøkning på Hovedbanen og mange andre lokale miljøsaker. Mer om disse saken om litt.Print Skriv ut
View story related info

Eidsvoll Ullensaker Blad benytter informasjonskapsler (cookies) for å gi bedre kundeservice, og for å holde styr på om du er logget inn på våre tjenester. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler her.

Lukk