Budsjettet for 2017: Et grønnere Ullensaker med Venstre


Takk for samarbeidet Frp, Høyre og Krf!

Øverst på lista hadde vi en ny, full stilling som miljøkonsulent. Vi har lenge etterlyst en slik, ikke minst siden vi har sett at kommunen ved flere anledninger har latt anledninger til statlig støtte til klimatiltak og -tilpasninger gå i fra oss - vi har rett og slett ikke søkt! En viktig del av den nye konsulentens ansvar blir derfor å sørge for at Ullensaker søker på alle relevante ordninger, som Klimasats. Å sørge for at gjeldende kommunedelplan - snart strategidokument for energi og klima - følges i hele administrasjonen er like viktig. Nå er stillingen på plass.

Deretter var vi opptatt av kommunens bilpark. Ullensaker har i lang tid ligget på jumboplass i antall nullutslippskjøretøy, og dette har både miljøet og budsjettene fått lide for. Nå skal det lages en plan som sørger for at det ved nyanskaffelser og fornyelser av bilavtaler skal nullutslippskjøretøy (el- eller hydrogen) velges der dette er mulig.

Vi har tidligere fått flertall for at kommunens bygg skal være grønne og klimasmarte.

I tillegg har vi i Ullensaker Venstre fått resultater både i fylkestinget og Stortinget. I løpet av det siste året har vi med glede notert oss at den offentlige soppkontrollen er sikret, at Stortinget har vedtatt at regjeringen skal legge fram en plan for utfasing av bruk av torv i jordblandinger og at det i år ble flertall i Stortinget for å be om lovforbud mot nydyrking av myr. Akershus fylkeskommune har allerede vedtatt å slutte å bruke torvjord i sine anlegg. Dette er faktisk viktig siden norske myrer lagrer minst seks ganger så mye karbon per kvadratmeter som tropisk regnskog. De siste - torv og myr - er resultater av vårt engasjement for bevaring av Jødahlsmåsan. Det planlagte torvuttaket her - som vi fremdeles jobber med å få stoppet - vil medføre utslipp av hele 300.000 tonn CO2! På fylkestinget er det dessuten vedtatt at det neste sykkelhotellet som bygges kommer på Jessheim stasjon. Nå blir det trygt å parkere sykkelen - innelåst under tak - før du går på toget og klimasmart jobbreise blir enklere.

Venstre gikk til valg på at vi er Ullensakers miljøparti og disse resultatene viser at vi leverer som lovet. Vi er imidlertid ikke i mål, men erfaringen fra budsjettsamarbeidet i år er god og vi ser fram til neste år - da skal Ullensaker bli enda grønnere og bedre rustet i kampen mot klimatrusselen og for et levelig miljø for oss selv og våre etterkommere.